Mötesanteckningar och andra dokument...

 

Övriga dokument:
Regler vid kolonnåkning

Mötesanteckningar:  
2023-01-23 möte i Harley House
2022-10-13 möte i Harley House
2022-04-26 möte i Harley House
2021-11-09 möte i Harley House  
2021-08-16 möte i Harley House
2020-06-08 möte hos Harley Owners Group
2020-02-04 möte hos Harley Owners Group   
2019-11-26 möte hos Harley Owners Group   
2019-03-25 möte hos Harley Owners Group   
2019-02-23 möte hos Harley Owners Group

2018-07-10 möte hos Östersunds MCK
2018-05-29 möte hos Hog Valley MC, protokoll saknas  |  Bilder!  
2018-04-24 möte hos Östersunds MCK  |  Bilder!
2018-03-13 möte hos Harley Owners Group  |  Bilder!

2018-01-30 möte hos Harley Owners Group
2017-11-30 möte hos Harley Owners Group
2017-05-17 möte hos Survivals MC  |  Bilder!
2017-04-27 möte hos Herley Owners Group
2017-03-30 möte hos Harley Owners Group
2017-02-23 möte hos Harley Owners Group  |  Bilder!
2016-05-24 möte hos Harley Owners Group
2016-04-19 möte hos Harley Owners Group Bilder!
2016-03-15 möte hos Harley Owners Group  |  Bilder!
2016-01-26 möte hos Östersunds MCK  |  Bilder!
2015-12-15 möte hos Band of Brothers MC  |  Bilder!
2015-05-17 möte hos Band of Brothers  |  Bilder!
2015-04-12 möte hos Harley Owners Group  |  Bilder!
2015-02-08 möte hos Östersunds MCK  |  Bilder!
2014-04-14 möte hos Sveriges Motorcyklister
2014-03-17 möte hos Survivals MC  |  Bilder!
2014-02-17 möte hos Surjämtens MC
2014-01-20 möte hos Sveriges Motorcyklister
2013-11-04 möte hos Östersunds MCK  |  Bilder!
2013-08-12 möte hos Östersunds MCK  |  Bilder!
2013-06-08 möte hos Hog Valley MC  |  Bilder!
2013-04-17 möte hos Lazy Dogs MC
2013-03-18 möte hos Harley Owners Group
2012-11-26 möte hos Östersunds MCK  |  Bilder!

 


Storsjön Runt 2016.