Besöksstatistik för denna hemsida och
antal medlemmar på Facebooksidan.

Sida 2012 2013 2014

2015

2016

2017

2018

2019
Startsidan 0 0 0

0

2 679

1 602 1 390 1 264
Arrangemangssidan 0 0 0

0

1 931

1 286 989 886
Klubbarnasidan 0 0 0

362

2 188

1 578 902 977
Jamtland Bike Week 0 0 0

0

0

0

883

1 352
Medlemmar på Facebooksidan 22 193 312

374

412

437

445

441

Sidan med länets klubbar skapades i september 2015. Denna hemsida,
tillsammans med arrangemangssidan, kom igång i februari 2016. Och
i juni 2018 kom JBW-sidan till.
Besöksräknare finns längst ner på de fyra ovannämnda sidorna.
Facebookgruppen har funnits sedan slutet av 2012.
Här fanns hemsidans besökare under 2018 och 2019.


Här fanns hemsidans besökare under 2017 och 2018.


Här fanns hemsidans besökare under 2016 och 2017.


Här fanns hemsidans besökare under 2016.Storsjö Kapell.